สอบถามข้อมูล - สั่งซื้อ โทร: 083-572-9982

แหวนแต่งงานมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ?

แหวนแต่งงานมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ?

25-04-2013 18:44:31
(0) ที่ชื่นชอบ
   
(1969) เปิดดู

แหวนแต่งงานมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
 
เรื่องราวที่มาของแหวนแต่งงานยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างยืนยันว่าแหวนที่ใช้กันทุกวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของโซ่ที่ชาวบาร์บาเรียนใช้ล่ามเจ้าสาวไว้ในบ้านเจ้าบ่าว ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงพิธีแต่งงานในปัจจุบันที่ มีการแลกแหวนกัน ก็นับได้ว่าแสดงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิง บางกระแสเชื่อว่าแหวนมาจากปลอก(โลหะที่ทำเป็นวงสำหรับสวมหรือรัดของต่าง ๆ)ที่ใช้แลกเปลี่ยนกันระหว่างบ่าวสาวในพิธีแต่งงาน โดยเริ่มใช้ครั้งแรกในราชวงศ์ที่ 3 ของอาณษจักรอียิปต์เก่าประมาณ 2,800 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ ชาวอียิปต์เชื่อว่าวงกลมหมายถึง นิรันดร์ ไม่มีจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับการผูกพันระหว่างคนสองคนที่แต่งงานกัน
 
แหวนทองถือเป็นของที่มีค่ามากที่สุดของเศรษฐีชาวอียิปต์และชาวโรมันในเวลาต่อมาแหวนทองอายุ 2,000 ปี จำนวนมากที่ขุดพบใน ปอมเปอีมีลักษณะแบบเดียวกับที่นิยมกันต่อมาในยุโรปและในอเมริกาช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70คือสลักเป็นรูปมือสัมผัส ภายหลัง จึงเรียกแหวนแบบนี้ว่า แหวนมิตรภาพ ในศตวรรษแรกๆ การออกแบบแหวนแต่งงานจะสื่อความหมายบางอย่างด้วย แหวนแต่งงานของชาวโรมันที่พบหลายวง มีกุญแจเล็ก ๆ ติดอยู่คาดว่าคงไม่ได้เป็นการแนะให้เจ้าสาวไขกุญแจประตูหัวใจของเจ้าบ่าว

แต่น่าจะเป็นเหมือนการทำสัญญาให้ภรรยามีส่วนในทรัพย์สมบัติของสามีครึ่งหนึ่งตามกฎหมายของชาวโรมัน และภรรยาจะเอาข้าวหนึ่งกระสอบผ้าหนึ่งม้วน หรือทรัพย์สมบัติอื่น ๆ ที่มีเข้าบ้านเจ้าบ่าว

หวนแต่งงานมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

เรื่องราวที่มาของแหวนแต่งงานยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างยืนยันว่าแหวนที่ใช้กันทุกวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของโซ่ที่ชาวบาร์บาเรียนใช้ล่ามเจ้าสาวไว้ในบ้านเจ้าบ่าว ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงพิธีแต่งงานในปัจจุบันที่ มีแลกแหวนกัน ก็นับได้ว่าแสดงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิง บางกระแสเชื่อว่าแหวนมาจากปลอก(โลหะที่ทำเป็นวงสำหรับสวมหรือรัดของต่าง ๆ)ที่ใช้แลกเปลี่ยนกันระหว่างบ่าวสาวในพิธีแต่งงาน โดยเริ่มใช้ครั้งแรกในราชวงศ์ที่ 3 ของอาณษจักรอียิปต์เก่าประมาณ 2,800 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ ชาวอียิปต์เชื่อว่าวงกลมหมายถึง นิรันดร์ ไม่มีจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับการผูกพันระหว่างคนสองคนที่แต่งงานกัน

แหวนทองถือเป็นของที่มีค่ามากที่สุดของเศรษฐีชาวอียิปต์และชาวโรมันในเวลาต่อมาแหวนทองอายุ 2,000 ปี จำนวนมากที่ขุดพบใน ปอมเปอีมีลักษณะแบบเดียวกับที่นิยมกันต่อมาในยุโรปและในอเมริกาช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70คือสลักเป็นรูปมือสัมผัส ภายหลัง จึงเรียกแหวนแบบนี้ว่า แหวนมิตรภาพ ในศตวรรษแรกๆ การออกแบบแหวนแต่งงานจะสื่อความหมายบางอย่างด้วย แหวนแต่งงานของชาวโรมันยู่คาดว่าคงไม่ได้เป็นการแนะให้เจ้าสาวไขกุญแจประตูหัวใจของเจ้าบ่าว
แต่น่าจะเป็นเหมือนการทำสัญญาให้ภรรยามีส่วนในทรัพย์สมบัติของสามีครึ่งหนึ่งตามกฎหมายของชาวโรมัน และภรรยาจะเอาข้าวหนึ่งกระสอบผ้าหนึ่งม้วน หรือทรัพย์สมบัติอื่น ๆ ที่มีเข้าบ้านเจ้าบ่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง:

เขียนข้อคิดเห็น:

ชื่อ :

Email :

ข้อคิดเห็น :

รหัสป้องกันสแปม :


เพิ่มข้อคิดเห็น